NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - Letní koupaliště Valašské Meziříčí
 
 
   Počet přístupů dnes: 
   Počet přístupů celkem: 
  
 
 
1. Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let

2. Na koupaliště není povolen vstup osobám s nakažlivými chorobami, bacilonosičstvím střevních chorob a jiných nemocí, opilým a podnapilým osobám

3. Kabiny slouží k převlékání všem návštěvníkům, kteří zaplatili vstupné

4. Návštěvník musí mít slušný, čistý a přípustný koupací oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušného chování

5. Návštěvníci, kteří neumí dobře plavat, se smějí koupat jen v prostoru vyhrazeném prostoru pro neplavce.

6. Před vstupem do bazénu musí návštěvník provést osobní očistu použitím sprch.

7. Zákaz koupání děti v bazénu pro plavce i neplavce do 1 roku dítěte a dětí od 1-3 let vstup do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

8. Zakazuje se volat o pomoc bez vážné příčiny a rušit hlukem ostatní návštěvníky

9. Zakazuje se vzájemně potápět, vrážet do sebe, vhazovat druhé osoby do vody a skákat do vody mimo místa tomu určené

10. Zakazuje se znečisťovat vodu a ostatní prostory např.odhazováním papírků,kelímků,praním prádla

11. K praní prádla a k osobní hygieně za použití toaletních potřeb jsou vyhrazeny koupelny s teplou vodou.

12. Zakazuje se kouřit v prostorách šaten, znečisťovat objekt šaten různými odpadky, vcházet do oddělení nebo míst určených osobám jiného pohlaví.

13. Zakazuje se brát do prostoru areálu koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožujících bezpečnost jiných návštěvníků.

14. Zakazuje se vodit do areálu koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny,jezdit v celém areálu na kole, kolečkových bruslí, motorových vozidlech

15. Zakazuje se používání gumových lehátek na vodní ploše

16. Zakazuje se používání potápěčskou výstroj

17. Za odložené oděvy a cennosti v prostorách areálu koupaliště provozovatel neodpovídá

18. Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat povozní řád koupaliště budou vykázání, bez náhrady vstupného

19. Úklid spojený s dezinfekcí v bazénech a koupalištích se provádí jako součást komplexních hygienických opatření zakotvených v provozních řádu zařízení a schválených orgánem ochrany veřejného zdraví. Opatření směřují proti možným cestám šíření infekčních nákaz.