Krytý bazén
Koupaliště
Zimní stadion
1
LETNÍ SEZÓNA 2021

Vážení návštěvníci letního koupaliště,

provoz bazénů bude spuštěn dne 1. 6. 2021 za příznivých klimatických podmínek* a dle nařízení vlády při dodržování protiepidemiologických opatření.

Oznam: 22. 6. 2021 bude provoz bazénu omezen z důvodu opravy vodovodní přípojky (otevřeno 11 - 20 h).

Dne 21. - 25. 6. 2021 (Po - Pá) za předpokladu příznivých klimatických podmínek* a teploty vzduchu 23 stupňů a výše bude provoz od 09 do 20 h.

Dne 26. - 27. 6. 2021 (So, Ne) za předpokladu příznivých klimatických podmínek* a teploty vzduchu 23 stupňů a výše bude provoz od 09 do 20 h.

Dnes, tj. 22. 6. 2021 (Út) otevřeno* od 11 do 20 h.

Další podrobnější informace nutné pro provoz a dodržení vládních nařízení v sekci aktuality - Covid-19

Děkujeme za pochopení

Letní koupaliště od 1. 6. 2021

Vážení návštěvníci letního koupaliště (LK),

provoz bazénů LK bude spuštěn od 1. 6. 2021 za příznivých klimatických podmínek* (sledujte naši informaci na webových stránkách LK: právě máme otevřeno X právě máme zavřeno) a dle nařízení vlády při dodržování protiepidemiologických opatření.

Oznam:      22. 6. 2021 bude provoz bazénu omezen z důvodu opravy vodovodní přípojky (otevřeno 11 - 20 h).


Dne 21. 6. - 25. 6 2021 (Po - Pá) za předpokladu příznivých klimatických podmínek* a teploty vzduchu 23 stupňů a výše bude provoz od 09 do 20 h.

Dne 26. - 27. 6. 2021 (So, Ne) za předpokladu příznivých klimatických podmínek* a teploty vzduchu 23 stupňů a výše bude provoz od 09 do 20 h.

Kapacita vstupu na LK je omezena na 600 osob. Rezervace na vstup neprovádíme - doporučujeme sledovat naše webové stránky, popř. kamerový systém. Permanentka nemá VIP vstup, tudíž je nutné vystát případnou frontu.

Pokyny pro vstup na LK:

- při pobytu na letním koupališti není nutné mít respirátor, ale je nutné dodržovat níže uvedené body (rozestupy, ...)

- dodržujte 2 m rozestupy

- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

- dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

- DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ, v případě nerespektování pokynů můžete být vykázáni z areálu bez náhrady vstupného!!!

- podmínkou vstupu je prokázání se TESTEM z variant - viz. dále: 

                           - stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                        i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                        ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                        iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.


CERTIFIKÁTY od očkování stahujte na: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni (průkazka o očkování nebude akceptována, na pokladně očkovací certifikát pokladní nevyhledají - není v našich možnostech).


Důležitá další sdělení a omezení:

- možnost využití samotestování (nutno donést vlastní test - bude vystaveno potvrzení pokladnou, testování se provádí na Krytém bazénu), popř. čestné prohlášení


- atrakce bez omezení

- platnost permanentek bude automaticky prodloužena o dobu omezení provozu na KB (platnost byla prodloužena o 240 dnů)

- platnost dárkových poukazů (s platností do 31. 12. 2020) bude prodloužena do 31. 12. 2021


Materiál čerpán z těchto stránek:

- TESTY - viz. odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel-0486.pdf

- Mimořádně opatření - viz. odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf

- Usnesení vlády - viz. odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0486.pdf


Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaší návštěvu

Vedení a kolektiv LK

Přiložené fotky

Další aktuality

Vybrali jsme pro Vás další aktuality, které by Vás mohli zajímat.

15 Bře

Plavčík / Pokladní - brigáda 2021

Hledáme brigádníky pro letní sezónu na pozici PLAVČÍK / POKLADNÍ. Více informací na tel. 591 610 739 nebo e-mail: kryty....

Více informací