Krytý bazén
Koupaliště
Zimní stadion
1
LETNÍ SEZÓNA 2021

Vážení návštěvníci letního koupaliště,

Letní sezóna ukončena k 31. 8. 2021 také z důvodu plánované rekonstrukce koupaliště, zahájení 1. 9. 2021. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vás v novém bazénu s novou vstupní pokladnou.

Pronájem hřišť není možný z důvodu rekunstrukce LK.5.9°C oblačno/zataženo
- teplota vody
0 návštěvníků koupaliště

Návštěvní řád letního koupaliště

Tento návštěvní řád je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků areálu letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Vstup do prostoru areálu

 1. Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 2. Na koupaliště není povolen vstup osobám s nakažlivými chorobami, bacilonosičstvím střevních chorob a jiných nemocí, opilým a podnapilým osobám
 3. Kabiny slouží k převlékání všem návštěvníkům, kteří zaplatili vstupné
 4. Návštěvník musí mít slušný, čistý a přípustný koupací oděv a svým chování musí dbát zásad mravnosti a slušného chování
 5. Návštěvníci, kteří neumí dobře plavat, se smějí koupat jen v prostoru vyhrazeném pro neplavce
 6. Před vstupem do bazénu musí návštěvník provést osobní očistu použitím sprch
 7. Zákaz koupání dětí v bazénu pro plavce i neplavce do 1 roku dítěte a děti od 1-3 let vstup do bazénů pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou
 8. Zakazuje se volat o pomoc bez vážné příčiny a rušit hlukem ostatní návštěvníky
 9. Zakazuje se vzájemně potápět, vrážet do sebe, vhazovat druhé osoby do vody a skákat do vody mimo místa k tomu určená
 10. Zakazuje se znečisťovat vodu a ostatní prostory např. odhazováním papírků, kelímků, praním prádla
 11. K praní prádla a k osobní hygieně za použití toaletních potřeb jsou vyhrazeny koupelny s teplou vodou
 12. Zakazuje se kouřit v prostorách šaten, znečisťovat objekt šaten různými odpadky, vcházet do oddělení nebo míst určených osobám jiného pohlaví
 13. Zakazuje se brát do prostoru areálu koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost jiných návštěvníků
 14. Zakazuje se vodit do areálu koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny, jezditv celém areálu na kole, kolečkových bruslích, motorových vozidlech
 15. Zakazuje se používání gumových lehátek na vodní ploše
 16. Zakazuje se používat potápěčskou výstroj
 17. Za odložené oděvy a cennosti v prostorách areálu koupaliště provozovatel neodpovídá
 18. Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád koupaliště, budou vykázáni, bez náhrady vstupného
 19. Úklid spojený s dezinfekcí v bazénech a koupalištích se provádí jako součást komplexních hygienických opatření, zakotvených v provozním řádu zařízení a schválených orgánem ochrany veřejného zdraví. Opatření směřují proti možným cestám šíření infekčních nákaz.

Datum vydání:    1.5.2019

Provozovatel

ST Servis s.r.o.
www.stservis.cz

Zanechte nám zprávu

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.