Krytý bazén Valašské Meziříčí

Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.

Přejít na web
Krytý bazén
Letní koupaliště Valašské Meziříčí

Letní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.

Přejít na web
Letní koupaliště
Zimní stadion Valašské Meziříčí

Zimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

Přejít na web
Zimní stadion
Kuželna Valašské Meziříčí

Kuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.

Přejít na web
Kuželna
Letní fotbalový stadion Valašské Meziříčí

Letní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.

Přejít na web
Fotbalový stadion
Letní koupaliště

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

1
Informace k aktuálnímu provozu

Vážení návštěvníci letního koupaliště 

Pokud počasí dovolí bude v úterý 23.7.2024  koupaliště otevřeno od 9:00 hod.


 Pro aktuální informace o zahájení a otevírací době sledujte naše webové stránky.  17.1°C oblačno/zataženo
23-24°C víceúčelový bazén
21-23°C rekreační bazén
21-23°C plavecký bazén
22-24°C dětské brouzdaliště
17.1°C oblačno/zataženo
0 / 1400 návštěvníků koupaliště

Návštěvní řád Letního koupaliště Valašské Meziříčí, Kouty 21

Návštěvní řád slouží k dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků Letního koupaliště Valašské Meziříčí. Každý návštěvník je povinen obeznámit se před vstupem do areálu letního koupaliště s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu na letní koupaliště návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

Vstup do prostoru areálu

Úkony, které se provádí po příchodu na koupaliště:

 • Seznámení se s na návštěvním řádem
 • Hygiena – provést osobní očistu celého těla použitím mýdla či šamponu ve sprchách
 • Oblečení čistých plavek
 • Vstup na ochozy bazénů jsou možné pouze průchodem přes brodítka s použitím sprch
 • Vstupem do areálu koupaliště se návštěvník zavazuje plnit provozní a návštěvní řád a pokyny zaměstnanců zodpovědných za provoz koupaliště.
 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, děti od 1 - 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou
 • Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný
 • Dětský bazén je určen dětem do 6 let. V dětském bazénu se nekoupou rodiče
 • Při naplněné kapacitě koupaliště může vedoucí koupaliště uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části letního koupaliště resp. atrakce v případě nutné údržby a/nebo z objektivních důvodů (plná kapacita, špatné počasí, bouře, snížená viditelnost, atp.)
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru
 • Za odložené oděvy a cennosti v prostorách areálu koupaliště provozovatel neodpovídá – předměty je nálezce povinen odevzdat provozovateli – plavčíkovi, který provede zápis do knihy nálezů
 • V případě nepříznivého počasí jakou jsou např. bouře nebo silný vítr, jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni na pokyn plavčíka opustit bazény, atrakce
 • Úklid spojený s dezinfekcí v bazénech a koupalištích se provádí jako součást komplexních hygienických opatření, zakotvených v provozním řádu zařízení a schválených orgánem ochrany veřejného zdraví. Opatření směřují proti možným cestám šíření infekčních nákaz

Povinnosti a pokyny pro návštěvníky

 • Kabiny slouží k převlékání všem návštěvníkům, kteří zaplatili vstupné
 • Návštěvníci, kteří neumí dobře plavat, se smějí koupat jen v prostoru vyhrazeném pro neplavce
 • Před každým vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni projít brodítkem a osprchovat se (smýt opalovací krémy atp.)
 • Zachovávat čistotu všech míst areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních
 • K praní prádla a k osobní hygieně za použití toaletních potřeb jsou vyhrazeny koupelny s teplou vodou
 • Návštěvníci musí dbát zásad mravnosti a slušného chování
 • Při využívání atrakcí skluzavky a tobogánů je návštěvník povinen řídit se pokyny na informačních tabulích příslušné atrakce, dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pokyny plavčíků. Vstup na atrakce je na vlastní odpovědnost

Zákaz vstupu do bazénů a dalších prostor

 • Osobám s nakažlivými chorobami, bacilonosičstvím střevních chorob a jiných nemocí, opilým a podnapilým osobám
 • Osobám v karanténě pro výskyt infekce
 • Zakazuje se vodit do areálu koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny, jezdit v celém areálu na kole, kolečkových bruslích, motorových vozidlech

Zakázané činnosti v areálu

 • Volat o pomoc bez vážné příčiny a rušit hlukem ostatní návštěvníky
 • Vzájemně potápět, vrážet do sebe, vhazovat druhé osoby do vody a skákat do vody mimo místa k tomu určená
 • Znečišťovat vodu (zejména močením, pliváním, vyplachováním úst a praním prádla) a ostatní prostory např. odhazováním papírků a kelímků
 • Brát do prostoru areálu koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost jiných návštěvníků
 • Používání gumových lehátek na vodní ploše
 • Používání potápěčské výstroje
 • Kouření v prostorách šaten, znečisťování objektu šaten různými odpadky, vcházet do oddělení nebo míst určených osobám jiného pohlaví
 • Na ochozu a v bazénu je zakázáno jíst, pít a kouřit
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí porušením návštěvního řádu, provozního řádu atrakcí – nebere provozovatel areálu odpovědnost
 • Plavat v prostorách dojezdů tobogánu a skluzavek
 • Vstupovat do prostor vyhrazených pro obslužný personál, resp. prostor označených zákazem vstupu nebo prostor určených pro opačné pohlaví
 • Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád koupaliště, budou vykázáni, bez náhrady vstupného. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR

Datum vydání:    31.5.2022

Provozovatel

ST Servis s.r.o.
www.stservis.cz

Zanechte nám zprávu

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.